Instap data nieuwe kleuters

Kleuters kunnen ingeschreven worden op onderstaande instapdata. Ze moeten op die datum minstens 2,5 jaar oud zijn. Op de opendeurdagen kunnen de kleuters met hun ouders kennismaken met hun toekomstige klasje en juffrouw.

donderdag 01.09.2022 Eerste schooldag met instap kleuters
maandag 07.11.2022 Instap kleuters
maandag 09.01.2023 Instap kleuters
woensdag 01.02.2023 Instap kleuters
maandag 27.02.2023 Instap kleuters
maandag 17.04.2023 Instap kleuters
maandag 22.05.2023 Laatste instapdatum van dit schooljaar
woensdag 26/10/2022 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 07/11/2022 en 09.01.2023)
woensdag 25/01/2023 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 01.02.2023 en 27.02.2023)
woensdag 22/03/2023 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 17.04.2023 en 22.05.2023)
woensdag 14/06/2023 opendeurdag om 12.30 uur nieuwe kleuters (instapdatum 01/09/2023)