Welkom in basisschool Sint-Jan

Dit is de school met toekomst waar de kinderen graag naar school komen. Fijn, je hoort erbij! .

Onze eigenheid is datgene wat wij uitstralen

We weten dat ouders grote verwachtingen hebben naar onze school toe. Met alle betrokken partijen: kinderen, ouders en ons team willen wij een zorgzame school zijn in al haar facetten. Zowel in communicatie, gebruikte methodes, overlegmomenten, klashouden, … Onze eigen christelijke identiteit willen wij krachtdadig verwoorden. Het is de ziel en de inspiratiebron van onze school.

Wie zijn wij

Wij willen een aanvulling zijn op de geborgenheid van het gezin. We vertrekken vanuit positieve ingesteldheid van het kind. Het positief zelfbeeld is uitgangspositie, staat centraal! Ieder kind is uniek en krijgt de kans om zijn talenten te ontplooien. Een school waar de kinderen graag naar toe komen en zichzelf mogen zijn! Wij besteden alle aandacht aan de individuele ontwikkeling en eigenheid van elk kind dit in zijn relatie met anderen

Wat bieden wij

Moderne aangepaste methodes. Zeer degelijke zorg op school-/klas- en kindniveau. De uitgangspunten van onze algemene werking hebben wij gedetailleerd uitgeschreven in ons pedagogisch project en kernachtig verwoord in onze inspiratiebronnen.