Schoolreglement

Bij de inschrijving ontvangen de ouders een brochure met algemene informatie, het pedagogisch project van de school en het schoolreglement. Omdat dat een vrij uitgebreid document is, nemen we het hier niet op op de website. De belangrijkste algemene informatie is, samen met de info over het lopende schooljaar, te vinden op deze website. Volledigheidshalve willen we u toch de mogelijkheid bieden om de brochure integraal af te halen als pdf-document.