Instap data nieuwe kleuters

Kleuters kunnen ingeschreven worden op onderstaande instapdata. Ze moeten op die datum minstens 2,5 jaar oud zijn. Op de opendeurdagen kunnen de kleuters met hun ouders kennismaken met hun toekomstige klasje en juffrouw.

Maandag                    03.09.2018                 Eerste schooldag met instap kleuters

Woensdag                  10.10.2018                 Opendeurdag om 10.45 uur nieuwe kleuters (instapdatum

6/11/2018 en 8/01/2019)

Maandag                    05.11.2018                 Instap kleuters

Maandag                    07.01.2019                 Instap kleuters

Dinsdag                      15.01.2019                 Opendeurdag nieuwe kleuters(instap 01/02/2019 en

                                                                       11/03/2019)

Vrijdag                        01.02.2019                 Instap kleuters

Maandag                    11.03.2019                 instap kleuters

Dinsdag                      19.03.2019                 Opendeurdag nieuwe kleuters (instap 23.04.2019 en

                                                                       03.06.2019)

Dinsdag                      23.04.2019                 Instap kleuters

Dinsdag                      11.06.2019                 Opendeurdag kleuters (instap schooljaar ’18-‘19)