Info

Voor- en naschoolse kinderopvang

De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de gemeente Herk-de-Stad onder de naam ‘De speeldoos‘. De kinderopvang voor onze school gebeurt in een gebouw op de speelplaats van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Het adres is Kapelstraat z/n, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/55 61 42.

Voor meer informatie en het huishoudelijk reglement kan u  tijdens de kantooruren terecht op het kantoor in de Kerkstraat 40 in Schulen:coördinatie: Hildegarde Hermanstel: 013/55 41 81Daar kan u uw kind ook inschrijven.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school wordt begeleid door:

gegevens centrum: Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Afdeling Herk-de-Stad
Zoutbrugstraat 5
3540 Herk-de-Stad
Tel. : 013 / 55 46 56 Openingsuren:
maandag van 8.30 uur tot 12.30 uur
Andere werkdagen:
8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur.  Het team wordt bestaat uit:

·         arts: Nicole Daniëls
·         verpleegkundige: Erica Uten en Indra Maegerman
·         psychopedagogisch consulent: Ellen Strosse en Okke Vandermeulen
·         Psychologisch werker: Ine Hendrikx
·         Maatschappelijk werkster: Ine Geyskens
·         Administratief werkster: Nicole Gemis Onze contactpersoon CLB : Ine Geyskens Onze CLB verantwoordelijke kan u steeds, na afspraak, op school of op het CLB contacteren.

U kan terecht voor:

·         bezorgdheden i.v.m. socio-emotioneel welbevinden
·         lichamelijke ontwikkeling
·         gezondheid
·         leren en studeren
·         schoolloopbaanbegeleiding

Voor meer informatie over de relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders, zie het schoolreglement.