Info

Voor- en naschoolse kinderopvang

De voor- en naschoolse kinderopvang wordt georganiseerd door de gemeente Herk-de-Stad onder de naam ‘De speeldoos‘. De kinderopvang voor onze school gebeurt in een gebouw op de speelplaats van het 4de, 5de en 6de leerjaar. Het adres is Kapelstraat z/n, 3540 Herk-de-Stad, tel. 013/55 61 42.

Voor meer informatie en het huishoudelijk reglement kan u  tijdens de kantooruren terecht op het kantoor Trompetplein 2, 3540 Herk-de-Stad.

Coördinatie: Hildegarde Hermans tel: 013/55 41 81.

e-mail: despeeldoos@herk-de-stad.be

website: www.herk-de-stad.be/leven-en-welzijn/kinderopvang/buitenschoolse-kinderopvang-de-speeldoos

Daar kan u uw kind ook inschrijven.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Vrij CLB Limburg – Afdeling Beringen

Sint-Catharinastraat 8, 3580 Beringen

+32 11 45 63 10

beringen@vrijclblimburg.be

Instellingsnummer: 114901

Antennepunt Herk-de-Stad

Enkel op afspraak

Markt 19 (1ste verdieping)

3540 Herk-de-Stad

Openingsuren CLB :

voormiddag     namiddag

Maandag         8u30-12u30      enkel op afspraak

Dinsdag           8u30-12u30      13u00-17u00

Woensdag       8u30-12u30      13u00-16u00

Donderdag      8u30-12u30      13u00-17u00

Vrijdag             8u30-12u30      13u00-16u00

Onze school wordt begeleid door:

·         CLB-arts
·         paramedische medewerker: Kim Vandeven
·         psychopedagogisch consulent: Ellen Strosse en Okke Vandermeulen
·         Psychologisch werker: Ine Hendrikx
·         Maatschappelijk werkster: Ine Geyskens
·         Administratief werkster: Nicole Gemis

Onze contactpersoon CLB : Iris Meerkens

Onze CLB verantwoordelijke kan u steeds, na afspraak, op school of op het CLB contacteren.

U kan terecht voor:

·         bezorgdheden i.v.m. socio-emotioneel welbevinden
·         lichamelijke ontwikkeling
·         gezondheid
·         leren en studeren
·         schoolloopbaanbegeleiding

Voor meer informatie over de relatie tussen het centrum en de leerlingen en hun ouders, zie het schoolreglement.